info@nksdespringplank.nl 06-46242490

Werkwijze NKS de Springplank

Ontstaan van NKS de Springplank ( voorheen Taalklas Barneveld )

Met ingang van 1 augustus 2023 is de werkwijze van de Taalklas verandert en overgegaan naar een fulltime voorziening Nieuwkomersschool de Springplank. 

NKS de Springplank is een gezamenlijk initiatief van alle schoolbesturen die participeren binnen de gemeente Barneveld en wordt bekostigd door een subsidieregeling Nieuwkomersonderwijs van het ministerie OCW en aangevuld vanuit het Onderwijs Achterstandenbeleid van de Gemeente. 

Doel van NKS de Springplank
Het doel van NKS de Springplank is het vergroten van de passieve en actieve woordenschat, spreekvaardigheid en het begrijpend luisteren bij kinderen van 6 t/m 11 jaar die geen of weinig kennis van de Nederlandse taal hebben. 
Er wordt tevens aandacht besteed aan letterkennis en het fonemisch bewustzijn (als voorbereiding op het aanvankelijk lezen) en aan voortgezet technisch lezen. Dit is afhankelijk van de al aanwezige kennis van de aangemelde kinderen, met name woordenschatuitbreiding is de prioriteit.
Hierbij vormen de SLO-doelen voor nieuwkomers de leidraad voor het te geven onderwijs. 

In dit document wordt de werkwijze in de Springplank gebundeld en toegelicht. Het document is bedoeld voor (inval)leerkrachten en leerkrachten van de vervolgscholen