info@nksdespringplank.nl 06-46242490

Aanvragen verlof

Als u voor uw kind(eren) verlof wilt aanvragen, kunt u via de link het formulier uitprinten en inleveren bij de directeur. Het papieren formulier is ook op school verkrijgbaar. Het ligt voor u klaar in de ouderinformatiekast.
Of de directeur uw kind(eren) verlof mag geven is aan strikte, wettelijke regels gebonden:

Zie hiervoor het boekje “Extra verlof”


Een of meerdere dagen vrij

Een vrije dag onder schooltijd moet worden aangevraagd op het speciaal daarvoor bestemde formulier. De beoordeling is gebaseerd op de regels zoals die in de wet zijn vastgelegd. De directeur mag voor belangrijke omstandigheden maximaal 10 schooldagen per jaar verlof verlenen.

Extra vakantieverlof

Het ministerie heeft voor de school strikte regels opgesteld voor extra (vakantie)verlof. Hoofdregel is dat er geen vrij mag worden gegeven voor vakanties buiten de gewone schoolvakanties om.

Het volgende is dus helaas niet mogelijk:

  • eerder willen vertrekken in verband met het vermijden van het drukke vakantieverkeer
  • het gebruik willen maken van een goedkoper tarief

Gaan ouders toch, dan is de school verplicht om deze gevallen te melden bij de ambtenaar leerplicht. Bij uitzondering kan er één keer per schooljaar extra vakantieverlof worden verleend. Dit voor ten hoogste 10 dagen. Echter nooit voor de eerste weken na de reguliere zomervakantie.

Leerplichtambtenaar voor “De Springplank” is mevrouw Samantha Lassche. Zij is telefonisch bereikbaar via 140342 en per email: info@barneveld.nl

Bijzondere feestdagen

Voor de viering van bijvoorbeeld Islamitische feestdagen kan ook 1 dag extra verlof worden aangevraagd. Ook hier geldt: schriftelijk aanvragen.

In alle gevallen verzoeken wij u vriendelijk, tijdig de verzoeken voor verlof in te dienen.

Ongeoorloofd verzuim

Bij elk onwettig schoolverzuim, is de school verplicht om contact op te nemen met de leerplicht–ambtenaar van de gemeente Barneveld.

Te laat komen

Te laat komen valt ook onder het ongeoorloofd verzuim.

Aanvragen verlof

Download hier het formulier vrijstelling schoolbezoek. Of lees meer in het boekje "Extra verlof" met alle wettelijke regels.