info@nksdespringplank.nl 06-46242490

Criteria

Wie komen in aanmerking voor plaatsing op de Springplank?

Deze criteria staan beschreven in het beleidsstuk. Nieuwkomersvoorziening de Springplank

Nieuwkomers, dat wil zeggen kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar die korter dan één jaar in Nederland verblijven, die woonachtig zijn in de gemeente Barneveld en die geen of weinig kennis van de Nederlandse taal hebben.

Al deze leerlingen worden eerst ingeschreven op de Springplank en stromen naar ongeveer een jaar uit naar het reguliere onderwijs.