info@nksdespringplank.nl 06-46242490

Procedure

De procedure van aanmelding verloopt als volgt:
Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden bij NKS de Springplank.
Eventueel met behulp van een reguliere school voor basisonderwijs, of met behulp van Vluchtelingenwerk.
Het ondertekende aanmeldingsformulier wordt gescand en gemaild naar:
info@nksdespringplank.nl

Is scannen niet mogelijk dan kunt u het formulier opsturen naar:
NKS de Springplank
Lijsterhof 6
3772 AA Barneveld

Ouders worden vervolgens uitgenodigd voor een rondleiding en er volgt een intakegesprek met de leerkracht.
De plaatsing op NKS de Springplank geldt in principe voor 12 maanden. Na deze periode wordt samen met ouders een reguliere vervolgschool gezocht.
Ouders geven hierbij een voorkeur aan.

Aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier kan gedownload worden als doc-bestand. U kunt het formulier in Word invullen en vervolgens printen en opsturen naar het postadres of e-mailen. Voorkeur heeft de aanmelding per e-mail.